"Bestservis" daşınmaz əmlak agentliyi öz tərəfindən elan verən şəxsin əlaqə nömrələrinin və məlumatlarının əvəz etmək huququna malikdır. Belə hallarda, agentliyinin əməkdaşlari satılan-icarəyə verilən əmlakı mümkün alıcı/icarəçi ilə ilkin danışıqlari aparmaqa öz uzərilərinə götürürlər.

Ümumi məlumat

Az

Ru

Yerləşdiyi yer

Əlaqə məlumatı